(Artikel fra Folkebladet Lemvig fra d. 09.05.2018 - skrevet af Benny Gade)
Lemvig er den kommune, hvor flest har tilsluttet sig nyt erhvervsnetvæk - med støtte fra projektgruppen bag Vandværket i Thyborøn

 

 

Thyborøn: Erhvervsmanden Kenneth Iversen har flere projekter, der betyder meget for ham. Et af dem er det kommende Vandværket i Thyborøn, mens et andet er AUHE Midtvest's Støttefond og fondens nyligt etablerede erhvervsklub. Nu kombinerer han de to projekter, som samtidigt udløser en stor donation på en kvart million kroner til Vandværket.

Erhvervsklubben er stiftet af Kenneth Iversen, der gerne vil hjælpe de lokale erhvervsvirksomheder i kontakt med universiteterne - især AUHE, Aarhus Universitet i Herning. Medlemmerne af klubben skal tage studerende i praktik, lade dem løse virksomhedsopgaver og senere potentielt ansætte dem. I dag er det svært at tiltrække højtuddannede til området, men Kenneth Iversen håber, det nye initiativ vil skaffe endnu flere højtuddannede i job i Lemvig Kommune.

Først og fremmest skal der dog skaffes medlemmer til erhvervsklubben, og i derfor slog han sig sammen med projektgruppen bag det kommende Vandværk i Thyborøn, der fortsat er i færd med at skaffe penge til opførelsen.

- Jeg kender jo virksomhederne og ved, at de sagtens kan sige, at en ide er god, men de skal høre den fem gange, inden de springer til og bliver medlem, siger Kenneth Iversen.

Derfor lavede han en aftale med Chris Olesen fra projektgruppen bag vandværket.

- Jeg lovede ham, at hvis han kunne skaffe 25 nye medlemmer til min erhvervsklub, så ville jeg personligt donere 10.000 kroner pr. medlem, siger Kenneth Iversen.

 

Nye medlemmer

Det var en mulighed, som projektgruppen ikke lod sig glide af hænde.

- Jeg havde et møde med de andre i gruppen, og vi bestemte os for at gå i gang, siger Chris Olesen.

Derfor tog gruppen rundt og greb fat i flere af de virksomheder i lokalområdet, som have brug for en uddannet arbejdskraft, fortalte dem om erhvervsklubben, og hvordan et medlemsskab samtidigt ville gavne Vandværket. Det koster virksomhederne 1500 kroner at være medlem af erhvervsklubben, men til gengæld ville de sikre Vandværket 10.000 kroner.

Den ide kunne flere virksomheder se fornuften i, så i løbet af et par måneder kunne Chris Olesen aflevere listen med 25 nye medlemmer til Kenneth Iversens erhvervsklub.

Og derfor må Kenneth Iversen nu til lommerne, hvilket han dog gerne gør.

 

Vigtigt projekt

- Vandværket er utroligt vigtig for både kommunen og for byen Thyborøn, siger Kenneth Iversen, der selv er vokset op i Thyborøn, inden han senere skabte sig en formue på virksomheden Unimerco i Herning.

- Jeg kan stadig huske som dreng, hvordan man i Thyborøn talte om, at det blot ville forlænge pinen, hvis man faldt overbord og var i stand til at kunne svømme. Det er en holdning, vi må gøre op med, og samtidigt vil et Vandværket være med til at tiltrække og fastholde tilflyttere til området, siger Kenneth Iversen.

Projekt Vandværket er allerede langt fremskredet. Faktisk er det så langt, at de nødvendige 37,5 millioner til rådighed, men indsamlingen pågår dog stadig.

- Ifølge tidsplanen er der licitation over byggeriet i juli, og først da kender vi den nøjagtige pris, siger Chris Olesen.

Derfor er han glad for, at der fortsat løbende kommer donationer ind til projektet.

2 lokale fiskeskippere støtter op om Vandkulturhuset

L757, Aaltje Postma samt NC302, Helgoland støtter op om Vandkulturhuset, med hver 100.000 kr. ekskl. moms.
Det gør skipperne Tamme Bolt og Christian Wichmann Rasmussen til guld sponsorer.

Se mere i pressemeddelelsen under "info"

Søndag middag var der igen inviteret til Nytårskur med Løkke Fonden i Den Røde Hal i Thyborøn. En tradition John-Anker Hametner Larsen fra Rederiet Hametner står bag. John-Anker havde forinden Nytårskuren, været rundt hos byens lokale virksomheder for at skrabe støttekroner ind til Løkke Fonden, en fond der hjælper drenge på kanten. Det blev til 192.436 kr. til fonden, og deres store arbejde med det gode formål.

Tilsvarende beløb ville Rederiet putte i indsamlingsbøssen hos Thyborøn Vandkulturhus/projekt Vandværk – men John-Anker havde lyst til at forhøje beløbet, og da Rederiets første af nu otte skibe, har skibsnummeret L229, så blev donationens beløb hele 229.000 kr. Dermed ryger donationen med i toppen af de hidtil største indkomne donationer fra det lokale erhvervsliv. Et erhvervsliv der helt tydeligt bakker op om projektet.
Checken blev overrakt af Statsminister Lars Løkke Rasmussen

 

Vandkulturhus bliver til virkelighed i Thyborøn 

I Thyborøn vil de omdanne en ”tør” idrætshal til et vandaktivitetscenter. Det er første gang transformationen fra idrætshal til vandkulturhus bliver prøvet, men bestyrelsen i Thyborøn Fritidscenter fik ideen, da den lokale skoles lille svømmehal måtte lukke på grund af dårlig stand.  Foreningen Realdania har bevilget 14 mio. kr. til Thyborøn Vandkulturhus, lokalt kendt som Projekt Vandværk. 

 

 

Jysk Energi støtter "Vandkulturhus-projektet" i Thyborøn, med kr. 200.000. ekskl. moms

 

"Jysk Energi har valgt at støtte Vandkulturhus – projektet, fordi det er et spændende projekt, der har en stærk lokal forankring i vores nærområde" udtaler bestyrelsesformand i Jysk Energi AMBA, Ebbe Ravn Sørensen. Projektet er vigtigt for lokalområdet, og Jysk Energi har ud over donationen tilbudt at stille energirådgivning til rådighed allerede i projekteringsfasen med henblik på at sikre, at projektet etableres så energivenligt som muligt.

I Thyborøn Fritidscenter er man "i stødet" efter dagens donation: " Det er en virkelig flot donation der er kommet fra Jysk Energi. Udover det flotte beløb, er vi også rigtig glade for tilbuddet om energi rådgivning fra Jysk Energi – det er et emne der fylder meget, vi skal sikre os at huset bliver opført efter fremtidens energi krav" udtaler Chris Olesen fra Thyborøn Fritidscenter.

Det går godt med indsamlingen, bare i december indsamlede vi, i det lokale erhvervsliv ca. 215.000 kr. Ekskl. moms og nu starter vi så året med 200.000 kr. ekskl. moms
Vi er i god dialog med flere fonde og virksomheder, så vi håber at have styr på den sidste del af indsamlingen i det tidlige forår.
Ligeledes arbejdes der på endnu et støtte arrangement for byens borgere til foråret.